Skip to Content

Патріотичне виховання

Національно –патріотичне виховання  - стрижень усієї навчально-виховної роботи

  Пріоритетними напрямками виховного процесу є:

 національно-патріотичне  виховання, яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів

        Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

         Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найвагоміших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї  Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

      В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Урок патріотизму Кузнецовська ЗОШ5

Державна символіка

Концепція національно-патріотичного виховання

Розпорядження кабінету міністрів "Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини"

Наказ відділу освіти "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичноговиховання дітей та учнівської молоді"

Основні змістові акценти національно- патріотичного виховання учнівської молоді  (  методичні рекомендації )

Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

Національна ідея в становленні громадянина-патріота України